Học tập và làm theo Bác

Thực hiện Kế hoạch số 315-KH/TU, ngày 04/03/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn quan tâm đến văn hoá và xây dựng con người mới. Người coi trọng vấn đề về văn hoá và xây dựng con người văn...

Thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về “Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân (CAND) thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 77