Phường Hà Khánh: tổ chức Hội nghị Học tập học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 315-KH/TU, ngày 04/03/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về Chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”. Chiều ngày 22/5, Đảng uỷ phường tổ chức Hội nghị quán triệt Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đồng chí tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Thái - Phó Trưởng khoa lý luận cơ sở Trường Đào tạo- cán bộ Nguyễn Văn Cừ; Đồng chí Trần Việt Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường; Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các tổ chức chính trị xã hội phường cùng các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc, các đồng chí đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ phường Hà Khánh.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị chuyên đề đã được nghe đồng chí tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Thái - Phó Trưởng khoa lý luận cơ sở Trường Đào tạo- cán bộ Nguyễn Văn Cừ  truyền đạt những nội dung cơ bản nhưng xúc tích về tư tưởng của Bác trong xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng. Từ đó nêu lên những chủ trương, đường lối của Đảng trong việc xây dựng xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới . Đây là chuyên đề có ý nghĩa thiết thực phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau khi học tập chuyên đề, đảng viên và các chi bộ sẽ trao đổi, thảo luận nhằm vận dụng vào thực tiễn và đề ra giải pháp thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Đồng chí tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Thái - Phó Trưởng khoa lý luận cơ sở Trường Đào tạo - cán bộ Nguyễn Văn Cừ  truyền đạt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam

Việc xây dựng và học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá con người Việt Nam nhất là về văn hoá trong đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trong việc nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề toàn khóa và chuyên đề năm 2024.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường quán triệt tới các đảng viên trong toàn đảng bộ cần nêu cao tinh thần học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng nội dung chuyên đề

Việc chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới, xây dựng văn hóa công sở như phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên từ đó tạo niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân.

Lãnh đạo phường khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Học và làm theo Bác” năm 2023

Tại hội nghị, Để kịp thời động viên, Đảng ủy phường Hà Khánh đã khen thưởng 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Học và làm theo Bác” năm 2023. Trong thời gian tới, Đảng bộ phường Hà Khánh xác định rõ nội dung công việc của từng cấp ủy, cơ quan đơn vị theo các nội dung được đề ra trong Chỉ thị số 16-CT/TU để tổ chức thực hiện trong năm 2024 gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ phường Hà Khánh, tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung trọng tâm, đột phá và giải quyết dứt điềm những vấn đề bức xúc, nôi cộm ở địa phương. Tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch - vững mạnh.

Thu Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 81