Thống kê, báo cáo

Báo cáo kinh tế xã hội năm 2023 phường Hà Khánh

Báo cáo ATTP 06 tháng đầu năm 2023

báo cáo kinh tế -xã hội và công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản 06 tháng năm 2023 trên địa bàn phường Hà Khánh

BÁO CÁO Kết quả triển khai bảo đảm an toàn thực phẩm quý 1 năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023 phường Hà Khánh

Báo cáo kinh tế xã hội quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II

Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành quý I; Phương hướng nhiệm vụ quý II/2023

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 94