Dự án, hạng mục đầu tư

Chiều ngày ngày 08/4/2024, Hội đồng nhân dân phường Hà Khánh, khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 16 ( kỳ họp chuyên đề) để biểu quyết...

Nhằm cụ thể hóa định hướng “Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày...

Ngày 30/8/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2491/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 công trình...

Ngày 16/5/2023, UBND Tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hạ Long.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 64