Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

 
- Đồng chí: Trần Việt Hùng
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, CT UBND phường
- Năm sinh:1984
- Trình độ chuyên môn:Kỹ sư xây dựng; Cử nhân Quản lý kinh tế
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại:0988.653.628
- Email:tranviethung@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Phạm Ngọc Hải
- Chức vụ:Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường
- Năm sinh: 1985
- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ quản lý kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại:0983.908.201
- Email: phamngochai@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Huy Cường
- Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy; Chủ tịch HĐND phường
- Năm sinh:1989
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính – kế toán
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0932.388.555
- Email:nguyenhuycuong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Trần Thị Thủy
- Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy; chủ tịch UB MTTQ phường
- Năm sinh:1983
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0918516659
- Email:tranthithuy@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Vũ Đức Hoàn
- Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy; PCT UBND phường
- Năm sinh:1975
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0983.909.488
- Email:vuduchoan2@quangninh.gov.vn
 

Đồng chí Phạm Hải Đăng

Sinh năm: 1987

Chức vụ: Uỷ viên BCH Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường.

Trình độ chuyên môn: Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Chính trị, Cử Nhân Kinh tế, Kỹ sư Máy Nâng Chuyển.

Trình độ lý luận: Cao cấp

Điện thoại: 0983015896

Email: phamhaidang@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Thị Nguyên Du

- Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy; CT Hội Nông dân phường

- Năm sinh: 1972

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0911.207613

- Email: nguyenthinguyendu@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thị Luyến

- Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy; Bí thư đoàn TNCSHCM phường

- Năm sinh: 1994

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng mầm non

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0979.862952

- Email: phamthiluyen@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Lương Viết Thường

- Chức vụ: Chỉ huy Trưởng BCQS - Chủ tịch Hội CCB

- Năm sinh: 1987

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0842.501987

- Email: luongvietthuong@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Đoàn Thị Thu Hằng

- Chức vụ: CC Văn phòng Thống kê

- Năm sinh: 1982

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0355.375225

- Email: doanthithuhang@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Thị Tâm

- Chức vụ: CC Tài chính kế toán

- Năm sinh: 1990

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLVH

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0399.722999

- Email: nguyenthitam@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Thị Dung

- Chức vụ: CC Tư pháp hộ tịch

- Năm sinh: 1976

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0865858663

- Email: nguyenthidung@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Cao Văn Ngũ

- Chức vụ: Phó chủ tịch Hội Đồng

- Năm sinh: 1978

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0903.411658

- Email: caovanngu@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Hoàng Thị Hoa

- Chức vụ: CC Văn hóa xã hội

- Năm sinh: 1981

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0834.873738

- Email: hoangthithuhoa@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Vũ Hoài Hiệp

- Chức vụ: CC Địa chính - Xây dựng -ĐT&MT

- Năm sinh: 1972

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0912.15596

- Email: vuhoaihiep@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Toàn

- Chức vụ: CC Địa chính - Xây dựng -ĐT&MT

- Năm sinh: 1970

- Trình độ chuyên môn: Đại học mỏ địa chất

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0912.464251

- Email: nguyenxuantoan@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Văn Phương

- Chức vụ: CC Địa chính - Xây dựng -ĐT&MT

- Năm sinh: 1973

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0946.675689

- Email: nguyenvanphuong@quangninh.gov.vn

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 81