Phường Hà Khánh: Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU

Ngày 28/5, Đảng ủy phường Hà Khánh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 9/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đồng chí: Trần Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội phường; lãnh đạo các công ty than có khai trường trên địa bàn phường, lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trên địa bàn phường và các đồng chí Bí thư, Khu trưởng, trưởng ban công tác mặt trận 05 khu phố và các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong dịp này.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo và các ý kiến tại hội nghị đều thống nhất cho rằng, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 16 ngày 9/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cho các cơ quan quản lý nhà nước, ngành than và các đơn vị hoạt động khoáng sản trong nhiệm vụ quản lý khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh khoáng sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản được chú trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện được tăng cường, là trọng tâm của phường và các đơn vị doanh nghiệp ngành than và đơn vị liên quan; chú trọng triển khai chỉ đạo của Đảng ủy, đánh giá đúng tình hình, bám sát đặc điểm của địa phương, đơn vị, phân công rõ trách nhiệm, có chỉ đạo sát thực tiễn; tổ chức thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn các hoạt động liên quan tới than, khoáng sản trái phép trên địa bàn; phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng chí Ngô Ngọc Linh, Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng công an phường Hà Khánh báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16

Đến nay, trên địa bàn phường không có các điểm phức tạp về khai thác than trái phép. Công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than, khoáng sản được kiểm soát toàn diện; trật tự trong khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản được giữ vững; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, ngành than ổn định sản xuất phát triển. Cơ bản hoàn thành các mục tiêu giai đoạn 2019-2024 theo Nghị quyết số 16. UBND phường đã chỉ đạo đơn vị liên quan, các khu phố kịp thời rà soát, tham mưu phương án quản lý bã sàng, đá xít.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đồng chí Trần Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, nhấn mạnh: các đơn vị ngành than đóng trên địa bàn đã góp phần lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của phường, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Một trong những nguyên nhân quan trọng tạo ra sự thành công phải nói là nhờ quá trình tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - được xem là bộ công cụ quản trị, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành Than. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 16 đã đạt được những kết quả trên các mặt tự nhận thức, trách nhiệm, hành động, sự phối hợp giữa các ngành, các bên liên quan; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu đơn vị doanh nghiệp ngành than, các đơn vị có liên quan, các đồng chí trong Ban thường vụ, thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, các tổ chức chính trị,các đồng chí Bí thư khu trưởng, trưởng ban công tác mặt trân tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 16 kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập. Trước hết phải tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu các cấp. Tăng cường kiểm tra giám sát, đặc biệt là ở mỗi đơn vị doanh nghiệp ngành than cần xây dựng bộ công cụ quản trị nội bộ ở trong mỗi một khâu sản xuất, mỗi phân xưởng, phòng, ban để phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích, nảy sinh các vụ việc phức tạp. Đẩy mạnh giáo dục cán bộ đảng viên của ngànhThan và của phường về trách nhiệm trong quản lý tài nguyên, khoáng sản.

Cũng trong dịp này, Đảng ủy phường Hà Khánh đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16.

Lãnh đạo phường tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 16.

Thông qua hội nghị, Đảng ủy phường Hà Khánh đề nghị các đơn vị ngành than đón trên địa bàn tăng cường phối hợp với Đảng bộ chính quyền phường Hà Khánh hơn nữa đảm bảo công tác quản lý khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh khoáng sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn phường.

Thu Hương

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 81