Phường Hà Khánh: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2022

Ngày 17, 18/8/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh phường tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 tại phường Hà Khánh.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Huy Cường – Chủ tịch Hội Đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Phó chủ tịch UBND phường; các đồng chí thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh phường cùng 50 học viên thuộc đối tượng 4 là cán bộ, đảng viên các chi bộ khu phố phường Hà Khánh.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 09 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới ; Quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia; quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Giáo dục quốc phòng và an ninh, An ninh mạng, Nghĩa vụ Quân sự, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên;  Phòng, chống vi phạm, pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thoảng - Phó bí thư Đảng ủy Quân sự, chính trị viên BCH Quân sự Thành phố thuyết giảng tại lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho học viên trên địa bàn phường nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở cơ sở trước tình hình mới, cũng như những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống. Đồng thời nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên trên địa bàn phường, cán bộ công chức và quần chúng nhân dân có quan điểm đúng đắn trong việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Như Thanh Tùng – Phó chánh văn phòng UBND Thành phố truyền đạt kiến thức trong các chuyên đề tới các học viên

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh./.

Thu Hương

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 73