Phường Hà Khánh: Tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Quy định 148-QĐ/TW

Chiều ngày 11/6/2024, Phường Hà Khánh đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Quy định 148-QĐ/TW. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy; Cán bộ công chức; các đồng chí Bí thư chi bộ công an, y tế, trường học và Bí thư, khu trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các khu phố.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc Hải, Phó bí thư Đảng ủy phường quán triệt nội dung của Quy định số 144-QĐ/TW và Quy định 148-QĐ/TW. Theo đó Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên tại Hà Khánh bởi quy định phù hợp với thực tiễn thời kỳ hội nhập và phát triển. Đây là cơ sở để đánh giá, lựa chọn những cán bộ vì dân, vì nước, đáp ứng niềm tin tưởng và sự kỳ vọng của nhân dân.

Đồng chí Phạm Ngọc Hải, Phó bí thư Đảng ủy phường quán triệt nội dung của Quy định số 144-QĐ/TW và Quy định 148-QĐ/TW

Trong đó, Quy định 144  đã đưa ra những yêu cầu, quy định cụ thể, phù hợp với giai đoạn hiện nay để có thể nhận diện, giám sát cán bộ, đảng viên trong đời sống, việc làm. Một trong những yêu cầu cao nhất đã được nêu ra đó là cán bộ, đảng viên trước tiên phải giữ mình trong sạch, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực, không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi... Đây là những yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên. Cùng với việc làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao, bản thân cán bộ, đảng viên không được để các mối quan hệ xã hội, gia đình... chi phối, ảnh hưởng đến công việc của cơ quan, tổ chức do mình quản lý, phục trách...

Đối với nội dung Quy định 148 nêu rõ người đứng đầu thực hiện tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới phải bảo đảm nguyên tắc ngăn chặn kịp thời tác động tiêu cực, gây cản trở việc xem xét, xử lý vi phạm đối với cán bộ; nghiêm cấm lợi dụng việc tạm đình chỉ công tác vì mục đích cá nhân.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho rằng, Quy định ra đời trên cơ sở kế thừa, phát triển những quan điểm, tư tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ; về đạo đức cách mạng... Quy định được kết cấu chặt chẽ, nằm trong tính hệ thống, tổng thể các Quy định của Đảng liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đồng chí, trong bối cảnh hiện nay có rất nhiều yếu tố của nền kinh tế thị trường, đời sống xã hội tác động tiêu cực đến đội ngũ cán bộ, đảng viên như: Chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, tình trạng quan liêu, xa dân, sợ trách nhiệm... Thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cũng vi phạm những điều đảng viên không được làm. Từ đó, đòi hỏi cần phải có một quy định chặt chẽ làm công cụ, thước đo về các tiêu chuẩn đạo đức, chuẩn mực. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa; đồng thời để tổ chức, nhân dân có thể giám sát, đánh giá cán bộ, đảng viên...

Cũng tại hội nghị, đồng chí nhắc đến Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thông tin nhanh về nội dung này, đồng chí nhấn mạnh: trong thời kỳ công nghệ 4.0, những đối tượng phản động lợi dụng về sự phát triển của mạng xã hội để công kích, chống phá Đảng và Nhà nước ta, chúng đưa ra những luận điệu xuyên tạc hòng bôi nhọ, bóp méo những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Chính vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên trong toàn phường cần nâng cao tinh thần cảnh giác, cần lựa chọn những luồng thông tin chính thống tránh việc bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng. Làm được việc đó đã giúp cho mỗi cán bộ đảng viên tự miễn nhiễm trước những thông tin độc hại đồng thời tự soi mình để không trở thành người vô tình đi sai con đường mà Đảng ta đã lựa chọn.

Nói cho cùng, để đạt được hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, thì toàn Đảng bộ phường Hà Khánh cần gắn Quy định 144 và Quy định 148 với việc thực thi công vụ, các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với từng ngành, nghề, vị trí công tác. Mỗi cán, bộ đảng viên phải thực hiện bằng được phương châm: Gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Mọi việc phải xuất phát từ lợi ích chung, đảm bảo đúng quy định, trên tinh thần công tâm, khách quan.

Thu Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 91