Phường Hà Khánh: Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII – nhằm nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ công chức và các đảng viên

Sáng ngày 10/01/2024, Đảng bộ phường Hà Khánh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII; các Nghị quyết, chỉ thị của tỉnh, thành phố và của phường về phương hướng , nhiệm vụ công tác năm và tổ chức tết nguyên đán giáp thìn năm 2024. Dự có đồng chí Bùi Bình Vỹ - Phó trưởng Ban tuyên giáo thành ủy Hạ Long trực tiếp thuyết giảng. Cùng với sự có mặt của gần 100 cán bộ, đảng viên các chi bộ cơ sở, đồng chí Trần Việt Hùng – Bí thư, chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các nội dung cơ bản các nghị quyết: Nghị quyết số 42, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Hội nghị cũng được nghe Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 12/12/2023 của BCH Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đồng chí Bùi Bình Vỹ - Phó trưởng Ban tuyên giáo thành ủy Hạ Long phổ biến nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII và một số Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh, thành phố

Bên cạnh đó, hội nghị còn được nghe đồng chí Trần Việt Hùng – Bí thư, chủ tịch UBND phường Hà Khánh quán triệt Nghị quyết số 82-NQ/ĐU ngày 26/12/2023 của BCH Đảng bộ phường về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và triển khai công tác phục vụ tết giáp thìn năm 2024 trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của BTV thành ủy Hạ Long về công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII; các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh, thành phố và của phường là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn phường. Qua đó giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị Trung ương 8, khoá XIII; cũng như các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh, thành phố và của phường để kịp thời tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và hành động; nâng cao ý thức trách nhiệm cho cấp ủy, các chi bộ trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thu Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 85