Cụm huấn luyện số 5 tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-TM-m ngày 19/2/2024 của Ban tham mưu Ban Chỉ huy quân sự thành phố Hạ Long về huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị - pháp luật cho lực lượng dân quân năm 2024, ngày 05/6/2024 tại phường Hà Khánh, cụm huấn luyện phường Yết Kiêu – Cao Xanh – Hà Khánh tổ chức khai mạc huấn luyện chiến đấu - giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2024 (Cụm huấn luyện số 5). Phường Hà Khánh là đơn vị cụm trưởng.

Đồng chí Trần Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự phường Hà Khánh khai mạc huấn luyện dân quân năm 2024

Đợt huấn luyện bắt đầu từ ngày 05/6/2024 đến ngày 16/6/2024, trong đợt này các cán bộ, chiến sỹ dân quân sẽ được học tập, giáo dục chính trị - pháp luật với các nội dung cơ bản: Chủ nghĩa mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam; Quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình mới. Một số nội dung cơ bản pháp luật về nghĩa vụ quân sự; giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng, biên giới quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự. Tình hình kinh tế - xã hội an ninh chính trị, trật tự ATXH; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đường lối quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta hiện nay. Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa xã hội với Quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Ngoài ra, các cán bộ, chiến sỹ dân quân còn được huấn luyện điều lệnh đội ngũ; Kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu của dân quân tự vệ…

Hội nghị đã phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua “Tuần huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm”

Cũng tại buổi khai mạc, cụm huấn luyện số 5 tổ chức đã phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua “Tuần huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm”.

 Qua đợt huấn luyện nhằm giúp cho lực lượng dân quân tự vệ nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, tư duy mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng. Từ đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ địa phương, xây dựng "thế trận lòng dân" trên địa bàn ngày càng vững chắc. Đồng thời thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; có kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Một số hình ảnh huấn luyện của cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ cụm số 5

Thu Hương

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 93