Xây dựng đảng

Đợt 7/11/2023, Đảng bộ phường Hà Khánh có 03 đảng viên được vinh dự đón nhận huy hiệu từ 30 năm, 40 năm, 55 năm tuổi Đảng.

Chiều 21/9, tại phường Hà Khánh, Thành ủy Hạ Long tổ chức công bố chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung Bí thư Đảng uỷ phường Hà Khánh, nhiệm kỳ 2020-2025....

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân cả nước từ chiến khu đến...

Tháng Tám năm 1945, chớp thời cơ “ngàn năm có một,” dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta không phân biệt giàu...

Sáng ngày 28/8/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hà Khánh tổ chức Lễ trao, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2023 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ...

Nhận thức tầm quan trọng trong việc tuyên truyền và quán triệt Luật Thực hiện dân chủ cơ sở, Ngày 12/7/2023, Đảng bộ phường Hà Khánh đã tổ chức...

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023), sáng ngày 3/2/2023 phường Hà Khánh đã tổ chức Lễ Trao Huy hiệu...

Sau 7 ngày (từ ngày 3 đến 9-10-2022) làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Sáng ngày 3/11, phường Hà Khánh đã tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 07/11/2022 nhân kỷ niệm 105 Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 -...

Thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10