Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Bùi Ngọc Thảo
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, CT HĐND phường
- Năm sinh: 1966
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0912.445.485
- Email: buingocthao@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Trần Việt Hùng
- Chức vụ: P Bí thư Đảng ủy, CT UBND phường
- Năm sinh:1984
- Trình độ chuyên môn:Kỹ sư xây dựng; Cử nhân Quản lý kinh tế
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại:0988.653.628
- Email:tranviethung@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Tuấn Dũng
- Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy phường
- Năm sinh: 1970
- Trình độ chuyên môn:Kỹ sư Nông nghiệp; Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại:0988.893.316
- Email: ngtdungll_halong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Huy Cường
- Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy; PCT UBND phường
- Năm sinh:1989
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính – kế toán
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0932.388.555
- Email:nguyenhuycuong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Trần Thị Thủy
- Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy; chủ tịch UB MTTQ phường
- Năm sinh:1983
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0918516659
- Email:tranthithuy@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Vũ Đức Hoàn
- Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy; PCT UBND phường
- Năm sinh:1975
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0983.909.488
- Email:vuduchoan2@quangninh.gov.vn
 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Nguyên Du

- Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy; CT Hội Nông dân phường

- Năm sinh: 1972

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0911.207613

- Email: nguyenthinguyendu@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thị Luyến

- Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy; Bí thư đoàn TNCSHCM phường

- Năm sinh: 1994

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng mầm non

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0979.862952

- Email: phamthiluyen@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Lương Viết Thường

- Chức vụ: Chỉ huy Trưởng BCQS - Chủ tịch Hội CCB

- Năm sinh: 1987

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0842.501987

- Email: luongvietthuong@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Đoàn Thị Thu Hằng

- Chức vụ: CC Văn phòng Thống kê

- Năm sinh: 1982

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0355.375225

- Email: doanthithuhang@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Thị Tâm

- Chức vụ: CC Văn phòng Thống kê

- Năm sinh: 1990

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLVH

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0399.722999

- Email: nguyenthitam@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Ngô Thị Tuyết Ngọc

- Chức vụ: CC Tư pháp hộ tịch

- Năm sinh: 1980

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0906.989155

- Email: ngothituyetngoc@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Cao Văn Ngũ

- Chức vụ: CC TC-KT

- Năm sinh: 1978

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0903.411658

- Email: caovanngu@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Hoàng Thị Hoa

- Chức vụ: CC TC-KT

- Năm sinh: 1981

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0834.873738

- Email: hoangthithuhoa@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Vũ Hoài Hiệp

- Chức vụ: CC Địa chính - Xây dựng -ĐT&MT

- Năm sinh: 1972

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0912.15596

- Email: vuhoaihiep@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Toàn

- Chức vụ: CC Địa chính - Xây dựng -ĐT&MT

- Năm sinh: 1970

- Trình độ chuyên môn: Đại học mỏ địa chất

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0912.464251

- Email: nguyenxuantoan@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Văn Phương

- Chức vụ: CC Địa chính - Xây dựng -ĐT&MT

- Năm sinh: 1973

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0946.675689

- Email: nguyenvanphuong@quangninh.gov.vn

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 15 Tổng lượt truy cập 55768

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long
Quản lý nội dung các cổng thành phần: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương
Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Du, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.361.1792     -      Fax: 0203.361.1792; Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn