Dự án, hạng mục đầu tư

Ngày 30/8/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2491/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 công trình...

Ngày 16/5/2023, UBND Tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hạ Long.

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 186