HĐND phường Hà Khánh tổ chức kỳ họp thứ 16 ( kỳ họp chuyên đề)

Chiều ngày ngày 08/4/2024, Hội đồng nhân dân phường Hà Khánh, khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 16 ( kỳ họp chuyên đề) để biểu quyết thông qua chủ trương tổng mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/500 - công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tổ 27 khu 5 phường Hà Khánh.

Quang cảnh kỳ họp

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tổ 27 khu 5 phường Hà Khánh có diện tích khoảng 1.278,21m2 (0.13 ha). Với tổng chiều dài tuyến khoảng 225,86m; bề rộng mặt đường 5m (không có vỉa hè).

Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường tổ 27 khu 5 phường Hà Khánh triển khai thi công công trình ảnh hưởng đến 21 hộ dân và 02 đơn vị (theo bản đồ địa chính năm 2000) với tổng diện tích 330,43 m2. Việc Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tổ 27 khu 5 phường Hà Khánh là cần thiết nhằm đảm bảo đấu nối thống nhất với hạ tầng kỹ thuật các công trình kỹ thuật và dự án liền kề cụ thể: đảm bảo chiều cao, vuốt nối êm thuận với Tỉnh lộ 337; hệ thống thoát nước mặt; hệ thống giao thông; hệ thống cấp điện; hệ thống cấp nước.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại hội nghị, sau khi nghe thông qua chi tiết Tờ trình số 03/TTr – UBND ngày 26/3/2024 của UBND phường Hà Khánh về việc xem xét thông qua chủ trương tổng mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/500 - Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tổ 27 khu 5 phường Hà Khánh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của phường; Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 01/4/2024 của HĐND phường về việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua chủ trương tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 - Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tổ 27 khu 5 phường Hà Khánh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của phường,  100% đại biểu biểu quyết nhất trí với phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500  Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tổ 27 khu 5 phường Hà Khánh .

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Trần Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường cũng đề nghị: Sau kỳ họp này UBND phường rà soát, bổ sung hoàn thiện các hồ sơ cần thiết liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/500 - công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tổ 27 khu 5 phường Hà Khánh để trình UBND Thành phố phê duyệt; có trách nhiệm công bố công khai đến các tổ chức, cá nhân biết và triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch được phê duyệt; Các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thông qua; đồng thời báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân trên địa bàn phường; Ủy ban MTTQ và các Tổ chức Chính trị xã hội phường vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt các chủ trương chính sách có liên quan và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND. Tiếp tục ghi nhận các ý kiến của cử tri và nhân dân phản ánh đến các cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

Thu Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 59