Tích cực đưa người dân đến gần hơn với chính quyền số thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng

Để đưa công nghệ số, kỹ năng số đến người dân góp phần từng bước xây dựng nền tảng chính quyền số ở địa phương, vào tháng 5.2022, UBND phường Hà Khánh đã ban hành các Quyết định thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường.

Thời gian qua, UBND phường Hà Khánh đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, số hoá thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, người dân và doanh nghiệp tiếp cận, tương tác để sử dụng dịch vụ công, cập nhật dữ liệu dân cư vẫn còn thấp. Điều này cho thấy, chuyển đổi số chỉ thành công khi được người dân hiểu, hưởng ứng, tham gia; người dân trở thành công dân số, có các hoạt động được đưa lên môi trường số, chia sẻ dữ liệu.

Theo đó, mỗi khu phố thành lập một “Tổ công nghệ số cộng đồng” gồm: Đồng chí Bí thư - Khu trưởng khu phố làm tổ trưởng; Đồng chí bí thư đoàn thanh niên làm tổ phó, chi trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; tổ trưởng tổ dân phố và các nhân sự khác có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có tư duy muốn chấp nhận và thử nghiệm cái mới, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số.

Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong khu phố. Cụ thể: về chính quyền số, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn.

Về kinh tế số, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn đăng ký tham gia mở tài khoản thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm... quan trọng nhất là cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng cho khách hàng; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Về xã hội số, hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng, chống dịch bệnh, xác định mã định danh cá nhân... thông qua các nền tảng số.

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại phường

Đồng thời với đó, UBND phường cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân qua từng Tổ công nghệ số cộng đồng Các phần mềm ứng dụng trong công việc được tuyên truyền và triển khai sử dụng hiệu quả và ngày càng phát huy tác dụng cao như phần mềm Một cửa điện tử; phần mềm hộ tịch; phần mềm chứng thực điện tử; dịch vụ công và các ứng dụng trên các thiết bị thông minh... Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên tất cả các lĩnh vực ở cả 2 cấp tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình giao dịch hành chính, nhất là việc nộp hồ sơ trực tuyến.

Bên cạnh đó, Cổng thông tin điện tử phường Hà Khánh đã đi vào hoạt động từ tháng 4/2022, được nâng cấp và xây dựng mới nâng cao sự tương tác giữa chính quyền với người dân. Ngoài ra, phường còn tăng cường ứng dụng thư điện tử; tương tác qua mạng xã hội Zalo nhóm để phục vụ cho công việc. Tỷ lệ trung bình cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc tại cơ quan, đơn vị phường đạt trên 98%. Các loại văn bản thường được trao đổi qua hệ thống gồm có: thông báo, giấy mời, thông báo kết luận, công văn, báo cáo, kế hoạch, lịch công tác, văn bản quy phạm pháp luật...

Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường tăng đáng kể

Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc liên thông 3 cấp được triển khai thực hiện đã đem lại hiệu quả rõ rệt như: hồ sơ được thực hiện qua mạng, kiểm soát được quy trình, thời gian xử lý công việc, vì vậy, hạn chế được tình trạng văn bản quá hạn xử lý, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm phục vụ cho việc in ấn, gửi nhận văn bản. 100% cán bộ, công chức phường  được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, tỷ lệ thường xuyên đăng nhập để xử lý công việc đạt 100%.

Nguồn: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Hà Khánh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 167