Thực hiện chính sách đối với người sử dụng đất là người có công với cách mạng và thân nhân

Thời gian qua, Quảng Ninh luôn chăm lo, quan tâm, thực hiện tốt các chính sách cho người có công với cách mạng, trong đó có chính sách ưu đãi về đất đai. Tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 (Quyết định 23) quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn. Tuy nhiên đến nay, quyết định này đã không còn phù hợp do các căn cứ pháp lý trong quyết định hết hiệu lực, cần phải sớm sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, thực hiện Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020 về Ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 thay thế các Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13. Đồng thời Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, có hiệu lực từ ngày 15/2/2022 thay thế cho Nghị định số 31/2013/NĐ-CP. Do đó, căn cứ pháp lý của Quyết định 23 đã được thay thế bằng các quy định mới do Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ ban hành.

Theo UBND TP Cẩm Phả, do có sự thay đổi này, trong khi Quyết định 23 chưa sửa đổi bổ sung, nên dẫn đến việc địa phương gặp vướng mắc trong khâu tổ chức thực hiện việc xét duyệt hồ sơ, cũng như ra quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 23.

Còn theo UBND TP Hạ Long, hiện nay Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành. Tại khoản 6, Điều 50, Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 có quy định: Bộ TN&MT có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách, chế độ ưu đãi đối với người sử dụng đất là người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Đến nay, Bộ TN&MT chưa ban hành chính sách, chế độ này. Ngoài ra, còn có một số vướng mắc khác...

Những vướng mắc trên dẫn đến việc lúng túng của các địa phương trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người dân liên quan đến thực hiện chính sách ưu đãi đối với người sử dụng đất là người có công với cách mạng và thân nhân. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các địa phương để nghiên cứu, tham mưu giải quyết.

Ngày 21/6/2022, Sở Tài chính đã chủ trì làm việc với các sở, ngành, địa phương rà soát việc thực hiện chế độ ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành. Qua nghiên cứu nhận thấy, về cơ bản, các quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo chính sách mới ban hành không có nhiều điểm khác biệt so với chính sách cũ.

Do vậy, trong thời gian tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhằm sửa đổi, bổ sung Quyết định 23 cho phù hợp với quy định mới và tình hình thực tiễn tại địa phương, để các địa phương có cơ sở tiếp tục thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, liên ngành thống nhất đề xuất UBND tỉnh đồng ý cho UBND các địa phương căn cứ đối tượng, chế độ, nguyên tắc và các quy định khác có liên quan được quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ và ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân là người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng trên địa bàn.

Nguồn: Báo Quảng Ninh.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 54