Thu thập, cập nhật thông tin về người lao động, việc làm

Ngày 25/3, UBND phường Hà Khánh ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về việc tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động, việc tìm người - người tìm việc trên địa bàn phường Hà Khánh.

Tại Kế hoạch này, UBND phường giao Bộ phận Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn triển khai thực hiện thu thập thông tin cơ sở dữ liệu người lao động với các nội dung cụ thể dưới đây.

Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động

Đối tượng thu thập: Theo Điều 11 Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc đang cư trú tại địa bàn nơi thực hiện thu thập thông tin (không giới hạn phải là lao động trong độ tuổi lao động); không điều tra đối tượng thuộc lực lượng vũ trang.

Cách thức thu thập thông tin về cầu lao động được tiến hành như thế nào?

Nội dung thu thập cơ sở dữ liệu về người lao động: Các thông tin cơ bản của người lao động, nhân khẩu học, trình độ, kỹ năng lao động, tình trạng việc làm, quan hệ lao động, tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động theo mẫu (Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Sau khi hoàn thành Phiếu chuyển cho cán bộ chuyên trách về lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội làm sạch phiếu, đánh mã (Mục 10.1. Chuyên ngành đào tạo và Mục 12.2. Công việc cụ thể đang làm) và chuyển cho Công an cấp phường đối chiếu thông tin với hệ thống dữ liệu dân cư và triển khai nhập, phê duyệt dữ liệu vào phân hệ Thông tin người lao động, phần mềm mở rộng trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý.

Thời điểm hoàn thành thu thập thông tin phải được thực hiện xong trước ngày 30/6/2024..

Cơ sở dữ liệu phải đảm bảo thông tin được kết nối, chia sẻ, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác. Công an cấp xã có trách nhiệm lưu trữ thông tin, dữ liệu về người lao động (phiếu điều tra, dữ liệu trên hệ thống phần mềm); cung cấp các thống kê, báo cáo tình hình biến động của người lao động cho cơ quan chuyên trách để phục vụ cho công tác thông tin thị trường lao động tại địa phương.

Thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin về việc tìm người - người tìm việc

Đối tượng thu thập thông tin việc tìm người: Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận (trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ), có nhu cầu tuyển dụng lao động. Đối tượng thu thập thông tin người tìm việc: Người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn phường đang tìm việc làm và nhu cầu về việc làm mong muốn (theo quy định của Luật Việc làm).

Nội dung thu thập cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc: Các thông tin cơ bản về nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động và vị trí việc làm (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH); thông tin về người lao động đang tìm việc làm và có nhu cầu tìm việc làm mong muốn của người lao động (theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH).

Việc tiến hành thu thập thông tin về người lao động, việc làm sẽ là cơ sở đánh giá chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp của người lao động, thông tin về thực trạng sử dụng lao động để từ đó làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động phường Hà Khánh nói riêng và của tỉnh Quảng Ninh nói chung trong thời gian tới.

Thu Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 77