Quyết định số 37/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/2/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ban hành quy định về trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Nhấn đường link: http://congbao.quangninh.gov.vn/congbao/congbao.nsf/NoiDung?openForm&ParentUNID=679217F2136AC69E472589AC0007E896 Để biết thêm thông tin chi tiết

Nguồn: Công báo tỉnh Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 94