Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở tư pháp

Ngày 13/2/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định 353/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở tư pháp.

 Nhấn đường link: http://congbao.quangninh.gov.vn/congbao/congbao.nsf/NoiDung?openForm&ParentUNID=4358B305BE21ED42472589AC0007F9E5 Để biết thêm thông tin chi tiết

Nguồn: Công báo tỉnh Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 88