Quy chế, vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/2/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định 06 Ban hành quy chế, vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Nhấn đường link: http://congbao.quangninh.gov.vn/congbao/congbao.nsf/2185A08608E4F7FA472589AC0007BCEF/$file/QD%2006.signed.pdf Để biết thêm thông tin chi tiết.

Nguồn: Công báo tỉnh Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 54