Phường Hà Khánh: Đổi mới cách thức truyền thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Trong thời gian qua, Để tạo chuyển biến mới trong công tác CCHC, UBND phường Hà Khánh đã đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, trong đó nhấn mạnh việc nêu cao vai trò của truyền thông trong công tác cải cách hành chính. UBND phường đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của địa phương.

Đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ về CCHC

Thông qua các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, lồng ghép tuyên truyền các nội dung về công tác CCHC trên địa bàn phường như cải cách thể chế, bộ máy hành chính nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động về hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Các cách thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ phận chuyên môn; cách thức tra cứu thủ tục hành chính; cách nộp hồ sơ về TTHC, phản ánh, kiến nghị qua Cổng Hành chính công thành phố trên mạng xã hội Zalo…

Người dân được hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện

UBND phường đã tổ chức các lớp tập huấn, quán triệt nội dung, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo CCHC của thành phố cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động.

Đa dạng các phương thức truyền thông đến các tổ chức, cá nhân về CCHC của phường

Duy trì thường xuyên các chuyên mục, cung cấp các thông tin về cải cách hành chính, thực hiện các tin, bài phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng như Cổng thông tin điện tử thành phần, hệ thống truyền thanh không dây của phường, các tổ công nghệ số và trên mạng xã hội Zalo.

Thông qua các buổi tập huấn về chuyển đổi số tới các hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị - xã hội, UBND phường đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền phổ biến tới đông đảo quần chúng nhân dân về công tác CCHC. Trong đó phải kể đến việc tuyên truyền và hướng dẫn người về việc bỏ quy định về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính.

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân về cải cách hành chính thông qua phiếu lấy ý kiến người dân khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Tổ chức lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp về các TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan giải quyết. Thông qua việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân về cải cách hành chính để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các cải tiến và mô hình mới về CCHC.

Nhìn chung, với việc nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phường Hà Khánh đã gắn nội dung Chương trình tổng thể CCHC vào kế hoạch triển khai nhiệm vụ hàng năm, góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo điều kiện cho nhân dân tham gia và giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức địa phương. Bên cạnh đó, UBND phường Hà Khánh cũng đang tăng cường tuyên truyền, quán triệt, giáo dục để cán bộ, công chức, người lao động cùng nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về CCHC, coi CCHC là nhiệm vụ cấp bách có tính chất đột phá tạo phát triển bền vững. Công tác tuyên truyền CCHC phải thông qua nhiều hình thức với các giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực, đồng bộ; phát huy tối đa vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng. 

Thu Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 55