Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 13/3/2024 của UBND Thành phố Hạ Long về việc tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 29/3 phường Hà Khánh tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức Đoàn thể chính trị- xã hội, các đồng chí Lãnh đạo Công an, Y tế, Trường học, các đồng chí Bí thư, Khu trưởng, Trưởng ban công tác MTTQ 05 Khu phố, các đồng chí Công chức, người lao động phường Hà Khánh.

Đồng chí Phạm Hải Đăng - Phó chủ tịch UBND phường phát động phong trào thi đua

Với chủ đề “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc phường Hà Khánh ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành, vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030”, đồng chí Phạm Hải Đăng - Phó chủ tịch UBND phường kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền; cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nội dung và hình thức mới, coi trọng chất lượng và hiệu quả; bám sát thực tiễn, tạo được sức lan tỏa và không khí phấn khởi nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị với kết quả cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp; quyết tâm phấn đấu xây dựng phường Hà Khánh “Kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình”.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Hùng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường yêu cầu nội dung của phong trào chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân phải đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương, đặc biệt là 24 phần việc mà các cán bộ công chức, các tổ chức Chính trị xã hội, các đơn vị và khu phố đã đăng ký thực hiện trong dịp này, đồng thời thực hiện gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cùng với đó, mỗi chi ủy, nhất là người đứng đầu cần quan tâm chăm lo, phát huy hơn nữa nhân tố con người, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm nòng cốt, hạt nhân để lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước về hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của phường Hà Khánh chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, đến cùng và theo phương châm “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thử thách”.

Đồng chí Trần Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại Hội nghị

Ngay sau lời phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đại diện Trưởng các Tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội phường, Hiệu trưởng các Trường, lãnh đạo Công an, Trạm y tế phường, cán bộ công chức và các đồng chí Bí thư, trưởng khu phố thực hiện việc ký cam kết thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện các cán bộ công chức, tổ chức, khu phố, các đơn vị  thực hiện ký cam kết

Thu Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 33