Khởi đầu mới cho một nhiệm kỳ bầu trưởng khu mới

Sáng ngày 05/6/2022, cùng với toàn thành phố Hạ Long, phường Hà Khánh tiến hành cuộc bỏ phiếu bầu cử trưởng khu nhiệm kỳ 2022-2025. Với những cố gắng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử trưởng khu đã diễn ra thành công và tuyệt đối an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn toàn phường, các cử tri đại diện hộ gia đình đã có mặt tại địa điểm bỏ phiếu để lựa chọn và bầu trưởng khu, người mà họ đặt trọn niềm tin dẫn dắt khu phố hoàn thành các nhiệm vụ được giao cũng như những khó khăn cần tháo gỡ.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các tổ chức chính trị phường được phân công phụ trách các khu phố đã có mặt từ sớm để dự khai mạc tại các điểm bầu cử

Là người trực tiếp đi bỏ phiếu bầu sau khi sáp nhập thôn Làng Khánh thành một tổ thuộc Khu phố 5. Ngay từ sáng sớm, ông Tô Xuân Sìn - người có uy tín trong thôn, nay là tổ trưởng tổ Làng Khánh thể hiện sự tin tưởng trước đại biểu mà ông quyết định bỏ phiếu tán thành bầu làm trưởng khu.

Ông Tô Xuân Sìn, nguyên trưởng thôn Làng Khánh, nay là tổ trưởng tổ Làng Khánh có mặt từ sớm để bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu tổ Làng Khánh

Đại diện cử tri có tuổi đời và tuổi Đảng nhiều nhất bỏ lá phiếu đầu tiên

Để đạt được những kết quả thành công cho cuộc bầu cử, trong nhiều ngày qua phường Hà Khánh đã chuẩn bị các bước từ họp tổ dân khu phố giới thiệu người ứng cử, lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình đến các bước hiệp thương giới thiệu đại biểu ứng cử, rà soát lại danh sách cử tri để niêm yết tại nhà văn hóa và UBND phường. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được quan tâm, chỉ đạo kịp thời đáp ứng về mặt mỹ quan và nội dung.

Các cử tri đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu trong niềm vui phấn khởi

Thành công của cuộc bầu cử thể hiện niềm tin và sự mong đợi mà cử tri gửi trọn vào những đại biểu của mình. Và chắc chắn rằng, những đại biểu trúng cử sẽ nhận thức rõ và không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách trước cử tri, nhân dân, đưa khu phố nói riêng và phường Hà Khánh nói chung bước vào giai đoạn mới phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Thu Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13 Tổng lượt truy cập 77447