Hà Khánh: Chuyển đổi số giúp tăng năng suất lao động và hoạt động quản lý điều hành

Thực hiện triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của địa phương để hoàn thành các mục tiêu phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 11/3/2022 của Ban thường vị Thành ủy Hạ Long trong việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 31/3/2022, UBND phường Hà Khánh đã ban hành Quyết định số 964/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số toàn diện và đưa vào hoạt động phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, người lao động.

Áp dụng chuyển đổi số vào công việc, cán bộ công chức, người lao động phường Hà Khánh đều nhận thấy điểm mới của công nghệ số đó là dùng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi trải nghiệm người dùng với các dịch vụ do nhà nước cung cấp, thay đổi quy trình nghiệp vụ, thay đổi mô hình và phương thức hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Nghĩa là chuyển đổi số giúp cắt giảm chi phí vận hành (như các khâu in ấn, di chuyển đi lại khi trình ký); dễ tiếp cận (chỉ cần một máy tính có kết nối internet, dù ở bất kỳ địa điểm nào người dùng đều có thể làm việc, chuyển báo cáo lãnh đạo phê duyệt đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ); lưu trữ hồ sơ trong thời gian dài hơn (ngoài việc muốn lưu trữ dữ liệu như dữ liệu lớn (Big Data), hòm thư điện tử cá nhân (email), điện toán đám mây (Cloud)…, thì người dùng có thể lưu trữ trực tiếp trên hồ sơ cá nhân); đánh giá năng suất lao động của cán bộ công chức, người lao động một cách khách quan; lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của cán bộ công chức, người lao động.

Trong thời gian tới, phường Hà Khánh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực nhằm hướng tới mục tiêu chung của cả nước, của Tỉnh và Thành phố về chuyển đổi số toàn diện. Đồng nghĩa với điều đó là phường phải làm tốt từ chính quyền số cho tới xã hội số nghĩa là xã hội có công dân số tham gia vào vào quá trình y tế số, giáo dục số, giao tiếp xã hội trên môi trường số…    

Thu Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 77