Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Hà Khánh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 17/3/2023, Hội Nông dân phường Hà Khánh tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân phường Hà Khánh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hạ Long; ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường, ông Trần Việt Hùng - Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường; ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch HĐND phường, các ông bà trong Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Hà Khánh, Trưởng các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, Bí thư khu trưởng, công an, y tế, trường học đóng trên địa bàn phường và 55 đại biểu chính thức đại diện cho 261 hội viên về dự Đại hội.

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân phường Hà Khánh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Hội Nông dân phường lần thứ V đề ra như: Vượt chỉ tiêu phát triển hội viên mới, Không còn hội viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Các phong trào nông dân phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu góp phần vào phát triển kinh tế hộ gia đình và địa phương; góp phần giữ vững an ninh chính trị địa phương. Hàng năm, Hội Nông dân phường Hà Khánh đạt danh hiệu vững mạnh; 5/5 chi hội đạt chi hội vững mạnh. Đội ngũ cán bộ Hội được kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới của đất nước.

Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đã xây dựng 8 chỉ tiêu thi đua cùng với 5 nhóm giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng Hội nông dân phường Hà Khánh vững mạnh, nâng cao vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên hội nông dân, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã bầu 9 ông bà vào Ban chấp hành khóa mới. Tại phiên họp thứ nhất, BCH đã bầu được 3 ông bà vào Ban thường vụ Hội, bà Nguyễn Thị Nguyên Du được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân phường khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội cũng đã bầu 6 đại biệu dự Đại hội cấp thành phố. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.


Thu Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 47