Các chi bộ phường Hà Khánh đồng loạt tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 56-KH/ĐU ngày 15/3/2022 của Đảng ủy phường Hà Khánh về việc Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ và bầu trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Từ sáng ngày 01/7/2022 đến hết ngày 03/7/2022, Các chi bộ phường Hà Khánh đồng loạt tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025; trong đó:

Chi bộ khu phố 2 tổ chức sớm vào ngày 01/7/2022, tại Đại hội có các đồng chí: Phan Thị Hải Hường UV BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố đã thay mặt lãnh đạo thành phố về dự, chỉ đạo và tăng hoa đại hội; đ.c Bùi Ngọc Thảo, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường dự, phát biểu chỉ đạo và tặng hoa đại hội.

Quang cảnh Đại hội Chi bộ khu phố 5

Ngày 03/7/2022 đồng loạt 4/5 chi bộ khu phố, chi bộ trường Mầm non Hoa đào và chi bộ Công ty Cổ phần xây lắp điện Quảng Ninh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tại Đại hội các chi bộ đều được Thành ủy, Đảng ủy phân công các đồng chí cán bộ, lãnh đạo dự, chỉ đạo và tặng hoa của Thành phố và phường cho đại hội các chi bộ.

Đại biểu và Đảng viên dự Đại hội Chi bộ 1, Chi bộ 2.

Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, Đại hội các chi bộ đã hoàn thành chương trình, nội dung được thông qua và thành công tốt đẹp. Đại hội các chi bộ đã tiến hành 2 nội dung và nhấ ttrí thông qua: (1)Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi ủy trong nhiệm kỳ; (2)Bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách bầu chi ủy, Bí thư và Phó bí thư Chi bộ

Kết quả bầu của 5/5 chi bộ khu phố của phường đã bầu ra được 05 chi ủy gồm 15 đồng chí; bầu 05 đồng chí Bí thư chi bộ và 05 đồng chí Phó Bí thư chi bộ. 5/5 đồng chí Bí thư chi bộ đểu là Trưởng khu phố; 5/5 đồng chí Phó Bí thư đều là Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố, đúng thành phần đã được các chi bộ xây dựng trong đề án nhân sự của chi bộ trình đại hội.

Đ/c Phan Thị Hải Hường UV BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố đã thay mặt lãnh đạo thành phố về dự, chỉ đạo và tăng hoa đại hội

Đ/c Bùi Ngọc Thảo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Trần Việt Hùng Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà Khánh thay mặt lãnh đạo phường dự, chỉ đạo và tặng hoa Đại hội

Trong phương hướng nghị quyết các chi bộ khu phố đã tập trung vào những nội dung trọng tâm; cụ thể: (1) Việc thực hiện mô hình Chi bộ 4 tốt bao gồm: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Đoàn kết kỷ luật tốt; Cán bộ, đảng viên tốt; (2) Đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cả nhiệm kỳ, hàng năm và thực hiện có hiệu quả theo phương châm “ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”. Phấn đấu chi bộ khu phố kết nạp một đảng viên mới trên năm; (3) Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy “về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn các phường thuộc thành phố Hạ Long”, Phấn đấu mỗi khu phố có từ hai công trình trở lên trên năm.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

Ngay sau khi các chi bộ đại hội xong Đảng ủy phưởng đã chỉ đạo các chi ủy mới khẩn trương họp, thảo luận và ban hành Quy chế hoạt động của chi ủy và phân công nhiệm vụ cho các đồng chỉ trong cấp ủy cũng như từng đảng viên trong chi bộ để triển khai nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Ban Chi ủy khu phố 2 ra mắt Đại hội

Đại biểu Thành phố và phường chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chi ủy khu phố

Thu Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 21